Privacyverklaring

PRIVACY VERKLARING Glossy Nails

Glossy Nails gevestigd en kantoorhoudende te Breda (4814 SB) aan de Zandoogjes 5, hierna te noemen
“Glossy Nails ” hecht veel waarde aan een verantwoorde omgang met persoonsgegevens van haar
bezoekers. Glossy Nails verwerkt uw persoonsgegevens dan ook zorgvuldig en met inachtneming van de
bepalingen die de Wet bescherming persoonsgegevens en de Algemene Verordening
Gegevensbescherming daaromtrent stelt. In deze Privacy Verklaring informeert Glossy Nails u over de
manier waarop Glossy Nails uw persoonsgegevens verwerkt en hoe u deze kunt wijzigen of daartegen in
verzet kunt. Deze Privacy Verklaring heeft alleen betrekking op de diensten die door Glossy Nails worden
aangeboden op www.glossy-nails.nl.

Artikel 1 Uitleg persoonsgegevens en specifieke doelen voor de
verwerking daarvan

1. Persoonlijk
Glossy Nails gebruikt gegevens om u een zo persoonlijk mogelijke winkelervaring te bieden. Glossy
Nails past wat u op www.glossy-nails.nl ziet aan op uw interesses. Glossy Nails gebruikt daarvoor
bijvoorbeeld gegevens van eerdere bestellingen, uw IP-adres en cookies. Over cookies kun u hier
meer lezen.

2. Doel
Glossy Nails verzamelt en verwerkt dus uw persoonsgegevens. Door middel van het bezoeken van
www.glossy-nails.nl, gaat u akkoord met deze Privacy Verklaring en geeft u toestemming voor de
verwerking van uw persoonsgegevens zoals beschreven in deze Privacy Verklaring. Glossy Nails
gebruikt uw gegevens voor verschillende doelen. Hierna kunt u zien welke doelen dat zijn. Wij
gebruiken daarbij van jou ontvangen gegevens, maar ook door onszelf verzamelde gegevens.
Bijvoorbeeld gegevens over uw bezoek aan onze website. Hieronder volgt een overzicht van
persoonsgegevens die kunnen worden verwerkt door Glossy Nails .

3. Bestelling
Voor uw bestelling heeft Glossy Nails uw naam, e-mailadres, adres(sen), betaalgegevens en soms
ook uw telefoonnummer nodig. Daarmee kunnen we uw bestelling bezorgen en uw op de hoogte
houden over uw bestelling. Glossy Nails verstrekt deze gegevens ook aan anderen als dat nodig is
voor een bestelling, bijvoorbeeld aan bezorgdiensten en ons distributiecentrum.
Als u op www.glossy-nails.nl bij een externe verkoper bestelt, geeft Glossy Nails uw gegevens aan
deze verkoper. We eisen van onze externe verkopers dat ze net zo zorgvuldig met uw gegevens
omgaan als Glossy Nails dat doet.

4. Uw account
In uw account op www.glossy-nails.nl slaat Glossy Nails onder andere de volgende informatie op:
uw naam, adres(sen), telefoonnummer, e-mailadres, aflever- en betaalgegevens, opgegeven
informatie en interesses, gegevens over uw eerdere bestellingen & reviews die u hebt geplaatst.

5. Klantenservice
U kunt bellen, chatten & e-mailen met onze klantenservice. Om u snel te kunnen helpen bij vragen,
maken we gebruik van uw gegevens als vermeld onder 1.3 en/of 1.4 en maken we aantekeningen die
we bewaren. Glossy Nails registreert gegevens over het telefoongesprek en bewaart chats. voor
analyses en verbetering van onze diensten. Soms maakt Glossy Nails gebruik van een andere partij
voor het geven van antwoord op uw vragen. Die kan daarvoor uw gegevens gebruiken.

6. Nieuwsbrieven
u kunt zich aanmelden voor onze verschillende nieuwsbrieven. Glossy Nails heeft algemene en
persoonlijke nieuwsbrieven. De persoonlijke nieuwsbrieven stelt Glossy Nails samen op basis van
uw gegevens als vermeld onder 1.3 en/of 1.4 en met name eerdere bestellingen. Dat maakt de
nieuwsbrief voor u interessanter. Indien u geen nieuwsbrieven van Glossy Nails meer wilt
ontvangen, kunt u zich afmelden via webshop@glossy-nails.nl.

7. Klantbeoordeling
Bij het schrijven van een klantbeoordeling, kunt u kiezen of uw persoonlijke gegevens zichtbaar zijn
voor andere bezoekers en of Glossy Nails over uw klantbeoordeling contact met u op mag nemen.
In voorkomend geval houdt Glossy Nails bij houden bij wie welke review schrijft en uw reviews
staan ook in uw account.

8. Prijsvragen
Als u meedoet aan een actie of prijsvraag, vraagt Glossy Nails om uw naam, adres en e-mailadres
om de actie te kunnen uitvoeren, de prijswinnaar(s) bekend te maken en de respons op
reclameacties te meten.

9. Persoonlijk winkelen
Op basis van uw eerdere bezoeken aan www.glossy-nails.nl houdt Glossy Nails uw winkelgedrag en
persoonlijke voorkeuren bij en kan Glossy Nails haar aanbod aan u daarop aanpassen. Glossy Nails
gebruikt daarvoor cookies, uw IP-adres en informatie over eerdere aankopen. Lees op telecom￾post/internet/privacy/uitleg-cookies meer over cookies en hoe u ze uit kunt zetten.

10. Verbetering van diensten Glossy Nails
Glossy Nails kan uw gegevens als vermeld onder 1.3 en/of 1.4 gebruiken om u te vragen mee te
doen aan een vrijblijvend klant- of marktonderzoek. Als derden dat onderzoek voor Glossy Nails
uitvoeren, geeft Glossy Nails uw e-mailadres aan die derde om dat onderzoek uit te voeren.

11. Fraude, inbreuk of andere ontoelaatbare gedragingen klanten
Glossy Nails gebruikt uw gegevens om fraude te onderzoeken, te voorkomen en tegen te gaan.
Zonodig overhandigt Glossy Nails uw gegevens als vermeld onder 1.3 en/of 1.4 aan de overheid.
Ook kan Glossy Nails uw gegevens als vermeld onder 1.3 en/of 1.4 verstrekken aan politie, justitie
en andere opsporingsdiensten en andere derden om te voldoen aan wettelijke verplichtingen of aan
een rechterlijk vonnis, of ter voorkoming van, het opsporen of vervolgen van strafbare feiten of
onrechtmatige gedragingen.

12. Achteraf betalen
Als u artikelen koopt en niet meteen betaalt, kan Glossy Nails uw kredietwaardigheid toetsen.
Glossy Nails kan daarbij gebruikmaken van externe bureaus/derden. Voor dat onderzoek kan
Glossy Nails uw gegevens aan anderen verstrekken, die deze gegevens alleen voor dat doel mogen
gebruiken.

13. Zakelijke klanten
Gegevens van zakelijke klanten, partners of (hun) contactpersonen worden op dezelfde wijze
gebruikt en verwerkt als die van particuliere klanten. Zijn het gegevens van personen, dan behandelt
Glossy Nails deze gegevens net zoals die van andere klanten van Glossy Nails .

14. Social media
Op sommige plekken op www.glossy-nails.nl, kunt u met uw social media-account inloggen. Uw
winkelgedrag kan dan zichtbaar worden op uw social media-account. Glossy Nails krijgt geen
toegang tot uw social media-account.

15. Andere doeleinden
Tot slot kan Glossy Nails uw gegevens gebruiken voor andere doeleinden, zoals specifiek
omschreven bij het verzamelen van uw gegevens.

Artikel 2 Doorgifte aan derden

1. Glossy Nails geeft uw persoonsgegevens niet aan derden, tenzij:
a) De doorgifte geschiedt aan een door Glossy Nails voor de in deze Privacy Verklaring opgesomde
doeleinden ingeschakelde derden, met welke derden Glossy Nails een overeenkomst heeft gesloten
waarin is bepaald hoe deze Samenwerkingspartner op een verantwoorde wijze omgaat met uw
persoonsgegevens;
b) Glossy Nails op grond van een wettelijke plicht gehouden is persoonsgegevens door te geven aan
bevoegde instanties.

Artikel 3 Beveiliging van gegevens

1. Glossy Nails maakt - voor zover dat van haar verlangd mag worden - gebruik van passende
technische en organisatorische veiligheidsprocedures, onder meer om ervoor te zorgen dat
onbevoegden geen toegang krijgen tot uw gegevens en om het verlies, het onrechtmatig gebruik of
de wijziging te voorkomen van de informatie die Glossy Nails ontvangt.

Artikel 4 Beschikbaarheid en wijziging van uw gegevens

1. U kunt op elk moment inzage vragen in uw persoonsgegevens die we verwerken. Ook kunt u een
verzoek doen om uw gegevens laten wijzigen of verwijderen. Hiervoor kunt u een e-mail sturen naar
of gebruik maken van de de-autorisatie mogelijkheid in uw account. Als u ervoor kiest om uw
persoonsgegevens te verwijderen, kunt u geen gebruik meer maken van de website, omdat de
verwerking van uw persoonsgegevens essentieel is voor de werking van het website.

Artikel 5 Cookies

1. Het is mogelijk dat Glossy Nails tijdens een lopende sessie gebruik maakt van first party session
cookies. Deze cookies zijn in beginsel functioneel van aard. Om alle cookies te weigeren of om te
worden geïnformeerd iedere keer dat uw computer een cookie ontvangt kunnen bij de “help”-
functie op de werkbalk van de browser van uw computer de instellingen van uw computer worden
gewijzigd. Sommige functies op www.glossy-nails.nl werken mogelijk niet meer indien uw computer
geen cookies kan ontvangen.

Artikel 6 Aansprakelijkheid Glossy Nails

1. Glossy Nails heeft geen zeggenschap over het eventuele gebruik door derden van uw
persoonsgegevens. Deze Privacy Verklaring heeft alleen betrekking op de persoonsgegevens die
Glossy Nails verwerkt ten behoeve van www.glossy-nails.nl. Glossy Nails accepteert geen enkele
verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor (de werking en/of inhoud van) websites of diensten
van derden.

Artikel 7 Bewaartermijn

1. Glossy Nails bewaart persoonsgegevens gedurende een periode van 12 maanden na uw laatste
bezoek aan www.glossy-nails.nl, tenzij Glossy Nails op grond van een wettelijke bepaling verplicht is
persoonsgegevens langer te bewaren.

Artikel 8 Wijziging Privacy Verklaring

1. Glossy Nails behoudt zich het recht voor om deze Privacy Verklaring aan te passen. Elke
aanpassing zal via www.glossy-nails.nl bekend gemaakt worden. Door na wijzigingen gebruik te
maken van www.glossy-nails.nl gaat u akkoord met een eventueel gewijzigde Privacy Verklaring.
Hou voor alle wijzigingen regelmatig deze pagina en www.glossy-nails.nl in de gaten. De huidige
Privacy Verklaring is bijgewerkt op 04-06-2018.

privacy-verklaring